تلما چیاکا در تنها ۹ دقیقه صاحب ۶ فرزند شد.
تلما چیاکا در تنها ۹ دقیقه صاحب ۶ فرزند شد.

از این سریع تر نمی شود؛ یک زن تگزاسی در عرض تنها نه دقیقه شش بچه زائید، و ممکن است رکورد زده باشد.

هافینگتون پست به نقل از بیمارستان زنان تگزاس نوشت، «تلما چیاکا» روز جمعه بین ساعات ۴:۵۰ و ۴:۵۹ صبح، صاحب چهار پسر و دو دختر شد.

وزن نوزادان هنگام تولد از ۵۰۰ گرم تا ۹۷۰ گرم بود. همه آنها سالم هستند و در بخش مراقبت های ویژه بخش نوزادان در بیمارستان نگهداری می شوند.

بنابه گزارش یاهو نیوز، احتمال به دنیا آوردن ۶ قلو، یک در ۴.۷ میلیارد نفر است.