گروهی از معلمان ایرانی امروز در استان‌های اردبیل، اصفهان، البرز، و کرمانشاه اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل اداره آموزش و پرورش این استان‌ها کردند. 

کانال صنفی معلمان گزارش کرده است که دلیل این تجمع‌‌ها، اعتراض معلمان به بازداشت همکاران خود در جریان تجمع‌های قبلی، گرانی، و تورم است. 

در حال حاضر برخی از چهره‌های فعال فرهنگیان چون محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی، و اسماعیل عبدی بازداشت و زندانی شده‌اند. 

طی ماه‌های اخیر و با افزایش مشکلات اقتصادی در ایران، اعتراض گروه‌ها و اقشار مختلف هم افزایش پیدا کرده است.