یک مقام طالبان روز شنبه ۲۶ مرداد گفت کشته شدن برادر رهبر این گروه مذاکرات با آمریکا را برای رسیدن به توافق صلح در افغانستان، از مسیر خود منحرف نخواهد کرد.

این عضو ارشد طالبان، که به نوشته رویترز نخواسته است هویتش فاش شود، با اشاره به مذاکرات جاری این گروه اسلامگرا با آمریکا گفت، «ما به هدفمان نزدیک شده‌ایم.»

بمب گذاری در کویته
منابع طالبان: برادر رهبر طالبان در یک بمبگذاری در پاکستان کشته شد
منابع طالبان: برادر رهبر طالبان در یک بمبگذاری در پاکستان کشته شد

​​

Telegram Banner