طالبان می گوید دفتر سیاسی خود را در قطر موقتاً بسته است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد این تصمیم را روز سه شنبه یک مقام طالبان درپاکستان اعلام کرد، و آنچه را «قول های شکسته شده» نامید در بستن این دفتر مسئول دانست و گفت این گروه از آمریکایی ها، دولت کابل و تمام طرف ها «که با ما صادق نبوده اند ناراضی است.»

قراربود از دفتر طالبان در قطر به عنوان مرکزی برای مذاکرات صلح بین نمایندگان آمریکا و طالبان استفاده شود.