Map of Khan al-Assal, Syria

شورشیان سوری در استان شمالی حلب روز دوشنبه دو روستای شیعه نشین را که از بشار اسد حمایت می کنند تهدید به  تسلیم گروههای مخالف کردند.

فعالان سوری که از مخالفین بشار اسد اند میگویند در حالیکه جنگ داخلی سوریه شدیدا به سوی یک جنگ فرقه ای میرود روستاهای نوبل و زهرا، توسط طرفداران رژیم تقویت شده اند.

بگزارش خبرگزاری رویترز در میان نیروهای طرفدار اسد که دفاع ار این دو روستا را بدست گرفته اند نیروهای ایرانی و حزب الله نیز به چشم میخورند.

شورشیان طی بیانیه ای که در اینترنت منتشر شده اعلام کردند که تصمیم به آزاد کردن دو روستای نبل و زهرا از دست رژیم، از شبه نظامیان طرفدار اسد، و از دست  نیروهای ایرانی و حزب الله  دارند.

جنگ داخلی سوریه که اکنون 27 ماه از عمر آن میگذرد، بیشتر شورشیان سنی را در برابر شیعیان طرفدار اسد قرار داده تا بحال بیش از یکصدهزار نفر تلفات داشته است. همچنین بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر خانه و کاشانه خود را بسوی کشورهای همسایه ترک کرده اند.

درگیریهای اخیر میان نیروهای اسد و شورشیان در حول وحوش شهر حلب است که بنظر میرسد اسد مصمم است تا کنترل دومین شهر بزرگ سوریه را نیز بدست گیرد.