Map of Khan al-Assal, Syria

ارتش سوریه روز چهارشنبه یک شهر راهبردی واقع در جنوب کشور را که بدست شورشیان افتاده بود باز پس گرفت.

شهر «خربت غزاله»  در دشتهای «حوران» و در کنار شاهراهی که  بسوی اردن می رود قرار دارد، و سقوط آن هنگامی روی داد که گروههای مخالف نتوانستنند تسلیحات لازم را بموقع به مدافعان این شهر برسانند.

این کوتاهی در میان گروههای مخالف، رنجشی را ایجاد کرد و بیشتر مخالفان، مسئول این کوتاهی را دولت اردن می دانند، زیرا این دولت برای شکست نیروهای اسد در منطقه تلاشهای کافی انجام نمی دهد.