بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از حمایت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بوده است.

چارلز لستر از «انستیتوی خاورمیانه» در نشریه «فارن پالسی» با نگارش مقاله ای می گوید که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، «هیچ چیزی به دست نیاورده است.»

او می گوید، پس از سال ها جنگ خونین زمان آن رسیده است که این واقعیت که دیکتاتور سوریه، بر یک دولت درمانده یا یک کشور ناکام مبتلا به خشونت مزمن حکمرانی می کند، به رسمیت شناخته شود.

نویسنده می گوید سوریه با این که به طور علنی درگیر یک جنگ داخلی نیست، اما بحران سیاسی در این کشور رو به افزایش است.

Telegram Banner