Idlib province, Syria
Idlib province, Syria

یک گروه ناظر سوری می گوید شورشیان اسلامی دامنه جنگ را به شهر استراتژیک جسر الشغور، در شمال غربی کشور، کشانده اند.

مدیر گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه روز شنبه گفت شورشیان جبهه النصره و بریگادهای اسلامی کنترل بیشترین بخش خالی شهر را بدست گرفته اند و نیروهای دولتی گریخته اند.

با این حال، گزارش ها حاکی است زدوخورد بین سربازان و شورشیان هنوز جریان دارد.