درحمله هواپیماهای جنگی سوریه  به قرار گاه گروه موسوم به دولت اسلامی در رقعه ، دست کم ۲۵ تن کشته شدند.

گروه ناظر برحقوق بشر در سوریه می گوید کشته شدگان ۱۲ غیر نظامی و ۹ پیکار جوی  دولت اسلامی را  شامل می شدند.

در حملات  به رقعه،  در حدود ۴۰۰ کیلومتری  شمال شرقی دمشق، یک اردوگاه آموزشی گروه اسلامی ، یک ساختمان دولتی که گروه از آن بعنوان دادگاه اسلامی استفاده می کند، و  یک نانوائی هدف قرار گرفتند.

پیکارجویان دولت اسلامی در اواخر اوت نیروهای سوریه را از استان رقعه بیرون راندند  و یک پایگاه هوائی را تصرف  کردند. آنها همچنین تعدادی از سربازان سوری را به اسارت گرفتند و بعدا اعدام کردند.

گزارش اسوشیتد پرس بنقل از تلویزیون دولتی سوریه حاکی است واحد های ارتش  انبارهای اسلحه و مهمات را که پیکارجویان دولت اسلامی استفاده می کردند درهم کوبیدند، تعدادی از آنها را کشتند و دیگران را مجروح کردند.