مخالفان بشار اسد از یک شهر باستانی مسیحی نشین درشمال دمشق، عقب نشینی کرده اند.

گروه ناظر برحقوق بشر در سوریه و ارتش سوریه آزاد روز جمعه گفتند مخالفان دولت سوریه درجریان نبرد درحومه شعرمالوله، مواضع ارتش را تصرف و منهدم کردند.

کنترل این شهر را نیروهای اسد و شبه نظامیان هوادار وی در دست دارند.

نبرد در مالوله موقعیت حساس اعضای اقلیت مسیحی سوریه را که نیروهای اسد ازآنها حفاظت کرده اند برجسته کرده است.