گروه پزشکان بدون مرزمی گوید حدود ٣٥٥ نفر که در پی حملات شیمیایی مظنونین در حومه دمشق علائمی از مسمومیت سیستم مرکزی اعصاب  در آنها نمودار شد درگذشته اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه مستقر در پاریس روز شنبه گفت سه بیمارستان دمشق گزارش دادند ظرف سه ساعت در بامداد چهارشنبه حدود ٣٦٠٠ بیمار با چنین علائمی را پذیرفتند.