انفجار نیرومندی روز سه شنبه جنوب دمشق را تکان داد و به گفته یک گروه ناظر ۷ تن بر اثر این انفجار کشته شده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه،  تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد در «انفجار تروریستی» در محله «تدامون» عده ای کشته و زخمی شدند.

گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه گفت عامل انفجار یک بمب اتومبیلی بود که دست کم ۷ تن را کشت و ۱۵ نفررا مجروح کرد.

کنترل این ناحیه را بیشتر شورشیان در دست دارند، اما انفجار در بخشی از محله روی داد که هنوز زیر کنترل ارتش سوریه قرار دارد.