فعالان سوری می گویند نیروهای مخالف که برای کنترل شهر حلب می جنگند در نبردی سنگین با نیروهای طرفدار دولت درگیر هستند.

 زدوخوردهای روز جمعه ، که بخشی از هجوم جدید مخالفان برای بیرون راندن نیروهای رژیم از حلب است، بی سابقه  توصیف شده است.

زدوخوردها در دیرالزور، حما، درعا ، و در دمشق روی داد.