دمشق - ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸
دمشق - ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸

یک بمب در شمال شرق دمشق، پایتخت سوریه، منفجر شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد این بمب که در یک خودرو کارگذاشته شده بود روز پنجشنبه، ۴ بهمن در منطقه عدوی، منفجر شد ولی  این حمله کشته ای به همراه نداشت.

گروه «دیدبان حقوق بشر سوریه»، مستقر در لندن نیز گفته است بمب نزدیک سفارت روسیه منفجر شد و حدود چهار نفر اندکی زخمی شدند.

این سومین انفجار بمب در مناطق تحت کنترل دولت سوریه طی یک هفته گذشته است.