دولت سودان می گوید پلیس این کشور ۸۱۶ نفر از معترضان را دستگیر کرده است.

معترضان سودانی حدود سه هفته است که علیه حاکمیت ۲۹ ساله عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان، تظاهرات می کنند.

دیدبان حقوق بشر روز سه شنبه ۱۸ دی گفت دست کم ۴۰ نفر از معترضان که ابتدا علیه افزایش قیمت ها تظاهرات می‌کردند، تاکنون کشته شده‌اند.