دولت سودان جنوبی می گوید جنگ در یک پادگان نظامی در پایتخت - پس از کشته شدن ۵ سرباز و مجروح شدن دهها نفر - مهار شده است.

سخنگوی دولت می گوید زدخوردهای روز چهارشنبه در پادگان های نظامی در گیدا، در حومه جوبا،  به نبرد جاری بین دولت و نیروهای شورشی ارتباط ندارد.

مدیر اداره اطلاعات و روابط عمومی ارتش گفت نبرد ناشی از سوء تفاهم بین  سربازان بود. ابه گفته وی، سربازان دیگر از خارج از پادگان مداخله کردند و به نبرد پایان دادند.

پادگان گیدا  محلی است که در آن مناقشه جاری در ۱۵ دسامبر با زدخورد بین اعضای گارد ریاست جمهوری آغاز شد.  هفته ها جنگ و پیکار سیاسی و قومی در سراسر سودان جنوبی  هزاران کشته برحا گذاشته و صدها هزار نفر را آواره ساخته است.

دولت و نیروهای شورشی در ماه ژانویه توافقنامه آتش بس امضا کردند، اما زد و خورد ادامه یافته است.