سودان و سودان جنوبی موافقت کرده اند برای حل اختلافاتی که به زد و خوردهای مرزی در ماه گذشته منجر شد، بار دیگر به  گفت و گو  بنشینند.
منابع دو کشور و اتحادیه افریقا روز پنجشنبه به صدای امریکا گفتند مذاکرات روز ۹ خرداد ( ۲۹ مه) در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی از سر گرفته خواهد شد.
مذاکرات  ماه پیش در پی نبردی که شامل اشغال شهر نفتخیز  مورد اختلاف هگلیگ در جنوب،  و حملات هوایی سودان به سودان جنوبی بود،  قطع شد.
از زمان جدایی سودان جنوبی از شمال و استقلال آن در ژوئیه گذشته، دو طرف بر سر  مسائل  مرزی، نفت و شهروندی با یکدیگر در مجادله بوده اند.