مقامات سری لانکا روز شنبه گفتند از ارتش  خواسته اند شورش در بزرگترین زندان کشور را که دست کم 27 کشته  و 43 مجروح برجا گذاشته است،  آرام کنند.

شورش  روز جمعه در زندان  ولیکادا در کلمبو،  پایتخت، زمانی آغاز شد که زندانیان با پرسنل امنیتی که در جستجوی مواد مخدر  و کالاهای  قاچاق بودند، روبرو شدند.
زندانیان  روز جمعه  در حالی که بسوی سربازان و پلیس تیراندازی می کردند روی پشت بام زندان دیده شدند. یک سخنگوی ارتش گفت روز شنبه  سربازان در جریان جستجو در زندان  شش جسد و مقادیری  اسلحه پیدا کردند.