آتش سوزی بزرگ جنگلی در اسپانیا روز دوشنبه نیز ادامه یافت هرچند مقام ها ابراز امیدواری می کنند با ضعیف شدن وزش باد و بارش باران جلو پیشروی آتش گرفته شود.

مقام های کاتالونیا در اسپانیا می گویند این بزرگ ترین آتش سوزی جنگل در سال جار ی در این ایالت بوده است.

تا روز دو شنبه دست کم هزار هکتار جنگل نابود شده است. گزارشی از تلفات انسانی نرسیده است.