شورشیان گروه دولت اسلامی عراق و شام در حال پیشروی در شهر رقه سوریه - عکس آرشیوی

وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد پلیس آن کشور روز دوشنبه ۸ نفر را در مادرید به ظن تشکیل یک گروه عضوگیری برای جنگ در عراق و سوریه دستگیر کرده است.
 
بیانیه وزارت کشور اسپانیا حاکی است این گروه داوطلبانی را برای همکاری با «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) شناسایی و به مناطق درگیری در سوریه و عراق اعزام می کردند.
 
رهبری افراد دستگیر شده را یکی از زندانیان پیشین بازداشتگاه گوانتانامو برعهده دارد که سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰) در افغانستان دستگیر شده بود.
 
پلیس اسپانیا هویت و ملیت دستگیرشدگان را اعلام نکرده است.
 
در سالهای اخیر دهها مظنون به شرکت در عملیات جهادی در اسپانیا دستگیر شدهاند.