آرشیو
آرشیو

فستیوال گاوبازی سن فرمین در اسپانیا، روز دوشنبه افتتاح شد.

هزاران نفر صبح دوشنبه برای تماشای آتش بازی مراسم افتتاحیه ی جشنواره چوپینازو به خیابان های شهر پمپ لونا در شمال اسپانیا رفتند.

شرکت کنندگان در این جشنواره با ریختن شراب روی همدیگر خود را برای تعقیب و گریز با گاوهای وحشی آماده می کنند. این جشنواره نه روز طول می کشد و  رویدادهای مختلفی را شامل می شود.