صفی از ماهواره های اسپیس‌اکس که توسط «مارکو لنگبروک»، ستاره شناس هلندی با دوربین ضبط شده است.
صفی از ماهواره های اسپیس‌اکس که توسط «مارکو لنگبروک»، ستاره شناس هلندی با دوربین ضبط شده است.

خبرهای زیادی از گوشه و کنار جهان آمده که در آنها ادعا از دیدن اشیای ناشناس پرنده در فضا شده است. خیلی ها حتی فکر کردند که بشقاب پرنده دیده اند!

جالب این جا است که همه حول و حوش یک زمان مشاهده شده اند. ولی برای آنهایی که از پیش اطلاع داشتند، آشکار بود که این اشیای پرنده چیزی جز ماهواره های اسپیس‌اکس نیست که به تازگی به مدار زمین فرستاده شدند.

در واقع، یک ستاره شناس هلندی به نام «مارکو لنگبروک» تصویر ۶۰ ماهواره ای را که شرکت اسپیس‌اکس به فضا فرستاده است را ردیابی کرده و توانسته از آنها در شب تاریک ویدیو بگیرد؛ قطاری از اشیای درخشان ستاره مانند در مدار زمین که از جلوی چشمان او می گذشتند.

​​از آنجایی که لنگبروک این ماهواره ها را در زمانی که تازه به مدار زمین فرستاده شده بودند مشاهده می کرد، همه هنوز به هم نزدیک بودند و مثل یک صف، منظم در یک ردیف قرار داشتند.

 

خلبان های سوپر هورنت F/A-18F جت جنگنده نیروی دریایی آمریکا که تا ارتفاع خیلی بالا پرواز می کنند، ادعا می کنند اشیای پرنده ناشناخته ای را مشاهده کرده اند.
خلبان‌های نیروی دریایی آمریکا از اشیای پرنده ناشناخته گزارش می‌دهند
خلبان‌های نیروی دریایی آمریکا از اشیای پرنده ناشناخته گزارش می‌دهند

​​خوشبختانه آقای لنگبروک به موقع و پیش از این که ماهواره ها از هم فاصله بگیرند، توانست از آنها ویدیو تهیه کند.

 

Telegram Banner