در کشور آفریقائی سومالی، پس از دو دهه هرج و مرج و درگیری، حسن شیخ محمد، رسما در مقام ریاست جمهوری آغاز به کار کرد .

رهبران محلی و مقامات دیگر در مراسم تحلیف حسن شیخ محمد که امروز، یکشنبه برگزار شد شرکت داشتند.
 
حسن شیخ محمد که امنیت را در راس اولویت های برنامه خود گذاشته است ، عهد کرده است در آن کشور از هم گسیخته در جریان خصومت های داخلی آشتی برقرار کند.