نمونه یک جنگنده اف ۳۵
نمونه یک جنگنده اف ۳۵

خبرگزاری فرانسه روز جمعه ۲۸ دی گزارش داد که سنگاپور بین گزینه های موجود، جنگنده اف ۳۵ آمریکا را برای خریداری انتخاب کرده است.

پیشتر، رقبای اروپایی آمریکا جنگنده «تایفون»، و چین هم جنگنده «چنگدو جی-۲۰» را برای فروش به سنگاپور پیشنهاد داده بودند.

در منطقه شرق آسیا  و پاسیفیک، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا کشورهایی هستند که پیش از سنگاپور جنگنده اف ۳۵ را خریداری کرده اند.