گوانتانامو

شاکر عامر، آخرین شهروند بریتانیایی که به مدت ۱۳ سال در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی بود، روز جمعه هشت آبان از زندان آزاد شد.

شاکر عامر،۴۶ ساله، ملیت عربستان دارد و به دلیل ازدواج با یک شهروند بریتانیایی تابعیت بریتانیا را کسب کرده است. او  به هیچ جرمی متهم و محکوم  نشده است و در سال ۲۰۰۷ مقامات آمریکا وی را تبرئه کردند اما  آزاد نشد. 

ماه گذشته، آزادی وی بدون تعیین تاریخ اعلام شد و روز جمعه، وزیر امور خارجه بریتانیا تأیید کرد که وی آزاد و رهسپار بریتانیا  شده است.

عامر در سال ۱۹۹۶ به بریتانیا رفت و در سال ۲۰۰۱ به عنوان داوطلب  برای خدمت در یک مؤسسه خیریه اسلامی به افغانستان رفت اما به وسیله نیروهای اتحادیه شمال افغانستان  بازداشت و به ارتش آمریکا تحویل داده شد و از آنجا به گوانتانامو منتقل شد.