سنای آمریکا در مورد طرحی برای پایان دادن به وضعیت اضطراری اعلام شده از سوی کاخ سفید در مورد مرز جنوبی رای‌گیری کرد که با نتیجه ۵۴ رای موافق در برابر ۴۱ رای مخالف تایید شد. با این حال هنوز از وتوی رئیس جمهوری آمریکا مصون نیست. 

دموکرات‌ها امیدوار بودند با همراهی جمهوری‌خواهان بتوانند اکثریت قاطع را به دست بیاورند؛ ولی با این نتیجه،‌ پرزیدنت ترامپ می‌تواند این مصوبه را وتو کند. اکثریت مجلس سنای آمریکا در اختیار جمهوری‌خواهان است. 

پرزیدنت ترامپ برای امنیت مرز جنوبی آمریکا «وضعیت اضطراری ملی» اعلام کرد
پرزیدنت دونالد ترامپ روز جمعه ۲۶ بهمن در یک سخنرانی اعلام کرد وضعیت بحرانی مرز مکزیک او را وادار کرده که وضعیت اضطراری اعلام کند.

پرزیدنت ترامپ درخواست کرده بود بودجه‌ای برای بهبود وضعیت امنیتی در مرز جنوبی آمریکا در اختیار دولت قرار گیرد؛ ولی با خودداری دموکرات‌ها از همکاری با کاخ سفید،‌ رئیس جمهوری وضعیت اضطراری اعلام کرده و بودجه مورد نیاز را از محلی دیگر تامین کرد. 

Telegram Banner