دادستان‌های تایوان علیه شرکت کنندگان در اعتراضات جنبش دانشجویی، که سال گذشته پارلمان آن کشور را به اشغال خود درآوردند، کیفرخواست صادر کرده‌اند. دو تن از رهبران جنبش دانشجویی و یک استاد دانشگاه از جمله متهمان هستند.

به گزارش رسانه‌ها، در مجموع ۱۱۸ نفر به جرم‌هایی از جمله ورود غیرمجاز به اماکن خصوصی، ممانعت از ادامه کار مؤسسات بازرگانی، و تحریک مردم به ارتکاب جرایم جنایی متهم شده‌اند.

تظاهرات دانشجویی در ماه مارس سال ۲۰۱۴ علیه قرارداد گسترش تجاری با چین و سرمایه گذاری متقابل چین و تایوان به مدت ۲۳ روز ادامه داشت، و دانشجویان پس از وعده دولت مبنی بر تجدید نظر در معامله با چین از تظاهرات دست کشیدند.

به دنبال اعتراضات دانشجویان، این قرارداد در پارلمان تایوان به حال تعلیق درآمد.