براساس سرشماری‌های سالانه و زمستانی در سواحل دریاها هر سال در حدود دو میلیون پرنده مهاجر از جمله فلامینگو و مرغهای دریایی به ایران می‌آیند.بخشی از این پرندگان به سواحل بندر ترکمن کوچ میکنند.
عکس: مهر
براساس سرشماری‌های سالانه و زمستانی در سواحل دریاها هر سال در حدود دو میلیون پرنده مهاجر از جمله فلامینگو و مرغهای دریایی به ایران می‌آیند.بخشی از این پرندگان به سواحل بندر ترکمن کوچ میکنند.
عکس: مهر

یک پژوهش جدید که در سایت اینترنتی پیشرفت‌های آکادمی ملی علوم منتشر شده نشان می‌دهد بر خلاف آنچه پیشتر تصور می‌شد مغز پرندگان توانایی‌هایی برابر با پستانداران اولیه دارد.

برای مدت‌های طولانی تصور می‌شد پرندگان از مغز کوچکی برخوردارند اما واقعیت این است که رشته‌های مغزی پرندگان بسیار فشرده تر در مقایسه با دیگر حیوانات در کنار هم قرار گرفته است و این به پرندگان اجازه می‌دهد تا مانند دیگر حیوانات بتوانند برای تهیه غذا برای خود ابزار بسازند، چهره خود را در آینه تشخیص بدهند و حتا برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. 

به گفته یک کارشناس، نسبت بزرگی مغز به جثه حیوان در هوش او تاثیر دارد و نه صرفا بزرگی یا کوچی مغز.