پادشاه عربستان سعودی دستور داده است سه بیمارستان صحرایی با تجهیزات کامل به مصر فرستاده شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملک عبدالله این دستور را روز شنبه ، یک روز پس از اعلام حمایت از قاهره در سرکوب  معترضین اخوان المسلمین صادر کرد، و یک مقام سعودی هدف آنرا «حمایت از مردم مصر و کاهش فشار بر بیمارستان ها»  توصیف کرد.