اتحادیه بین‌ المللی ارتباطات، ITU، از ادامه ارسال پارازیت و  ایجاد اختلال درپخش برنامه های ماهواره ای، ابراز نگرانی کرده و آن را نقض اساسنامه این اتحادیه و مقررات بین المللی رادیویی خوانده است.

اتحادیه بین المللی ارتباطات در بیانیه ای گفته است که این وضعیت  به اطلاع  "هیات نظارت بر مقررات رادیویی" رسیده و از تمامی ۱۹۳ کشور عضو  این اتحادیه می خواهد با حسن نیت برای توقف اینگونه مداخلات زیانبار و اجرای مقررات بین المللی همکاری کنند.