رهبران کشورهای غربی رژه نظامی روز جمعه در مسکو را تحریم کردند.

این رژه نظامی عظیم، به مناسبت هفتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم برگزار می شود.

رهبران کشورهای غربی به خاطر تجاوز روسیه به اوکراین از شرکت در آن خودداری می کنند.

اما بسیاری از سیاستمداران طراز اول کشورهای آسیایی، از جمله شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین دعوت کرملین برای حضور در این مراسم را پذیرفته اند.