یک فضاپیمای بدون سرنشین روس با ۲ تن تجهیزات با موفقیت در ایستگاه فضایی بین المللی پهلو گرفت.
پروگرس 48 progress چهارشنبه شب تنها ۶ ساعت پس از پرتاب از پایگاه بایکونور در  قزاقستان به ایستگاه فضایی بین المللی در مدار زمین پیوست. روسیه می گوید قصد دارد به منظور کوتاه کردن  مدت پرواز و راحتی بیشتر، در آینده فضانوردان را نیز با استفاده ازفضاپیماهای مدرن راهی ایستگاه فضایی بین المللی کند. سفر فضانوردان به ایستگاه فضایی بین المللی معمولا ۲ روز طول می کشد.