فضاپیمای روسی سايوز با خدمه آمریکایی، روسی و ایتالیایی روز چهارشنبه برای یک سفر شش ساعته به ایستگاه فضایی بین المللی از پایگاه فضایی بایکونور، در قزاقستان به فضا پرتاب شد.

روسيه پایگاه فضایی بایکونور را از قزاقستان اجاره کرده است.

مقامات رسمی فضایی اعلام کردند که فضاپيما در حال حاضر در مدار زمين قرار دارد.

کارن نايبرگ از سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا، - اختصارا ناسا - ، فضانورد روسی فئودور يوچيکين، و فضانورد ايتاليايی لوکا پارميتانو، ۶ ماه آينده را در ایستگاه بين المللی فضایی برای انجام آزمایش های گوناگون با سه دانشمند دیگر که از قبل به اين ايستگاه فضايی فرستاده شده اند، می گذرانند.

اين فضاپيما در کمتر از ۶ ساعت به ايستگاه فضايی می رسد که بسيار سریعتر از مدت معمول دو روز است.