عراق قرار دادهایی برای خرید  بیش از ۴ میلیا رد  دلار اسلحه  با روسیه امضا کرده است.
دولت روسیه این توافق را روز سه  شنبه در پی دیداری بین  دمیتری مدودف  نخست وزیر و نوری مالکی همتای عراقی او در مسکو اعلام  کرد.
گزارش ها  حاکی است قرار دادها  ۳۰فروند  هلیکوپتر تهاجمی آم ای – ۲۸ و  ۴۲سیستم موشکی زمین به هوای  پانتسیر – اس یک را در بر می گیرد.
در بیانیه دولت روسیه گفته می شود دو طرف  در آوریل گذشته در جریان سفر یک هیات عراقی به مسکو در باره معامله تسلیحاتی  گفتگو کردند. هیات عراقی در ژوئیه و اوت نیز از روسیه دیدن کرد.