دادگاهی در روسیه یک شهروند نروژ را به اتهام جاسوسی به ۱۴ سال زندان محکوم کرد. 

به گزارش رویترز، فرد برگ که از مرزبانان سابق در مرز نروژ و روسیه بود، به اتهام جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره زیردریایی‌های اتمی روسیه به زندان محکوم شده است. 

دادگاه این شهروند نروژی به شکل غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار شد. 

بورگ دسامبر سال ۲۰۱۷ و در شهر مسکو، پایتخت روسیه، بازداشت شده بود. او در دادگاه اتهام‌ها علیه خود درباره جاسوسی به نفع نروژ را رد کرده بود.