پلیس در حال اسکورت یکی از ۵ متهم به دست داشتن در قتل بوریس نمتسوف
پلیس در حال اسکورت یکی از ۵ متهم به دست داشتن در قتل بوریس نمتسوف

پنج مظنون به دست داشتن در قتل بوریس نمتسوف، از رهبران اپوزیسون روسیه روز یکشنبه در دادگاهی در مسکو حاضر شدند.

مقام های روس نخست از بازداشت دو نفر به ظن دست داشتن در قتل بوریس نمتسوف خبر داده بودند اما اینک ۵ مظنون به دادگاه می‌روند. 

رسانه های روسیه اما شنبه شب از دستگیری دو مظنون دیگر خبر دادند. سخنگوی کمیسیون تحقیق قتل بوریس نمتسوف روز یکشنبه گفت مظنون پنجم هم در ارتباط با قتل آقای نمتسوف در بازداشت بسر می برد.

برغم وعده ولادیمیر پوتین برای رساندن مقصران به سزای اعمالشان، هنوز جزئیات چندانی از پرونده قتل بوریس نمتسوف منتشر نشده است. بوریس نمتسوف یکی از مهمترین رهبران مخالف دولت در طول سالهای گذشته بود و پیشتر در یک سخنرانی اظهار کرده بود که به دلیل مخالفت باحضور روسیه در اوکراین به دست ولادیمیر پوتین کشته شود.