فروشگاه اپل در شانگهای
فروشگاه اپل در شانگهای

رئیس شرکت بزرگ اپل به سرمایه گذاران خود هشدار داده که به خاطر کندی رشد اقتصادی چین، انتظارات مالی خود را کاهش داده است.

روز پنجشنبه «تیم کوک» در نامه ای به سرمایه گذاران گفته است انتظار داشت این شرکت در سه ماه اخیر ۸۹ میلیارد دلار درآمد داشته باشد اما این درآمد تنها ۸۴ میلیارد بود. وی گفته که رشد اقتصادی چین کند شده و به همین دلیل برآورد فروش خود را مورد تجدیدنظر قرار می دهد.

اختلاف چین و آمریکا بر سر تعرفه واردات موجب نگرانی بازارهای مالی در جهان شده است.