اکبر ترکان، سرپرست «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» می گوید رئیس جمهوری ایران دستور چگونگی برقراری خط پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا را صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای ترکان گفته است این دستور در راستای «رفع مشکلات رفت و آمد» ایرانیان مقیم آمریکا صادر شده است.