ویوریکا دانسیلا - آرشیو
ویوریکا دانسیلا - آرشیو

دولت چپ‌گرای ویوریکا دانسیلا، نخست‌وزیر رومانی، در پی رای عدم اعتماد پارلمان، روز پنجشنبه ۱۸ مهر سقوط کرد.

انتظار می رود یک دولت انتقالی، امور کار را تا برگزاری انتخابات سراسری در سال ۲۰۲۰ برعهده بگیرد.

دولت چپ‌گرای ویکتوریا دانسیلا در ماه اوت اکثریت پارلمان را از دست داد.

قانونگذاران رومانی، دانسیلا را به بی کفایتی و استفاده نامناسب از منابع مالی اتحادیه اروپا، متهم کرده اند.

Telegram Banner