رونالد ریگان، ۴۰ امین رئیس جمهوری آمریکا در یکی از سخنرانی های سالانه اش در کنگره آمریکا در سال ۱۹۸۳.
رونالد ریگان، از روسای جمهوری محبوب جمهوریخواهان بوده است.

پسر رونالد ریگان می گوید در انتخابات ریاست جمهوری به دونالد ترامپ، نامزد احتمالی جمهوریخواهان رای نخواهد داد و اگر پدرش هم زنده بود، او نیز احتمالا به ترامپ رای نمی داد.

رونالد ریگان، از روسای جمهوری محبوب جمهوریخواهان بوده است.

مایکل ریگان گفت اگر پدرش زنده بود، امسال احتمالا اولین باری می بود که از نامزد حزب جمهوریخواه حمایت نمی کرد.

با این حال، دونالد ترامپ همواره خود را با رونالد ریگان مقایسه کرده است.