هزاران نفر در مسکو در مخالفت با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، راهپیمایی کردند.

حدود هفت هزار مامور پلیس و لباس شخصی در مسیرهای راهپیمایی مستقر شده اند و تدابیر امنیتی شدیدی در مسکو اتخاذ شده است.

رهبران مخالفان پوتین می گویند هدفشان فشار بر دولت برای آزدی زندانیان سیاسی و مذاکره با مخالفان و نمایندگان جامعه مدنی برای برگزاری انتخابات آزاد است.