مراسم ختم پدر زهرا رهنورد، عصر روز سه شنبه در تهران برگزار شد.

خبرگزاری فارس در خبری کوتاه نوشت که در اين مراسم دختران زهرا رهنورد و ميرحسين موسوی، ميرمحمود موسوی برادر ميرحسين موسوی، فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی و عليرضا بهشتی مشاور ميرحسين موسوی حضور داشته اند.

به گزارش سايت کلمه نزديک به ميرحسين موسوی، در اين مراسم حضور نيروهای امنيتی مشهود بوده و به همراه دوربين های فيلم برداری از شرکت کنندگان تصويربرداری می کردند.

صادق کاظمی، پدر زهرا رهنورد سه روز پيش در تهران درگذشت و بر اساس گزارش سايت کلمه، ماموران امنيتی تنها دقايقی به خانم رهنورد اجازه دادند تا بر سر پيکر پدرش حاضر شود.

زهرا رهنورد و همسرش ميرحسين موسوی از بهمن سال ۸۹ تا کنون در حصر خانگی بسر می برند.

«گزارش از راديوفردا»