تظاهرات علیه خشونت زنان پس از ماجرای تجاوز جنسی به زن جوانی در دهلی نو که دو ماه پیش رویداد هنوز ادامه دارد.

هر روز هزاران جوان در سراسر هند و در اعتراض به خشونت علیه زنان بعنوان یک مبارزات جهانی شرکت می کنند.

شعار جوانان هندی «دهلی نو بیدار شو- علیه خشونت به پاخیر» صدها گروه از فعالان سیاسی را از هر سوی پایتخت کنار هم جمع کرده است.