گروهی از رانندگان وانت بار روز سه شنبه ۹ بهمن در اعتراض به عوارض ورود به طرح ترافیک و همچنین ممنوعیت ورود به محدوده زوج‌ و فرد در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا اعتراض‌کنندگان تأکید داشتند که ما وظیفه حمل‌ و نقل عمومی را به‌عهده داریم و با هرگونه عوارض ورود به طرح ترافیک مخالفیم.

تجمع‌های اعتراضی کارکنان و کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی و بازنشستگان در سال‌های اخیر در پی تداوم رکود اقتصادی در ایران، اوج گرفته و ادامه یافته است.