اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت تپه پس از ۲۵ روز  بازداشت زیر شکنجه با وثیقه ۴۰۰ میلیونی آزاد شد.
اسماعیل بخشی، فعال کارگری بازداشت شده

شماری از کارگران و مردم شهر سنندج با امضای طوماری خواستار آزادی اسماعیل بخشی، فعال کارگری، از سوی مقامات شدند.

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، جمعی از کارگران و مردم شهر سنندج در اعتراض به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی با امضای طوماری خواستار آزادی بی قید و شرط او، سایر کارگران، و زندانیان سیاسی شدند.

در بخشی از این طومار آمده است: «ما جمعی از کارگران و مردم شهر سنندج ضمن تبریک سال نو، خواهان آزادی بی قید و شرط اسماعیل بخشی و سایر کارگران و زندانیان سیاسی در بند هستیم.»

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در تاریخ اول بهمن، زمانی که از شکنجه شدن خود در زمان بازداشت سخن گفته بودند، برای دومین بار ​بازداشت شدند​.

پیشتر سازمان عفو بین الملل در مورد خطر شکنجه دوباره اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هشدار داده بود.