مأمور یکی از زندان های ایالتی در نیوجرسی، به جرم آزار جنسی تعدادی از زندانیان زن به ۳ سال زندان محکوم شد.

«جوئل مرکادو»  ۳۸ ساله که در تنها زندان مخصوص زنان در ایالت نیوجرسی خدمت می کرد، با استفاده از موقعیت و مقام خود، از زندانیان سوءاستفاده جنسی می کرد.

او در سال ۲۰۱۷ و پس از افشاگری تعدادی از زندانیان بازداشت شد و ماه فوریه گذشته به جرایم خود اعتراف کرد.

هرچند که گفته می شود تعداد قربانیان بسیار بیشتر است ولی تنها ۲ نفر از آنها در دادگاه علیه جوئل موکادو شهادت دادند.

او علاوه بر این محکومیت ۳ ساله، حقوق بازنشستگی و مزایای اجتماعی خود را از دست داد و تا آخر عمر از فعالیت های دولتی منع شد.

جوئل موکادو بعنوان مدرس در آموزشگاه مرکزی زندان های نیوجرسی نیز شاغل بود و به پرسنل جدید این سازمان آموزش می داد. یکی از موارد ارائه شده در این دوره ها، رعایت اصول اخلاقی و احترام به حرمت انسانی و حریم شخصی زندانیان بود.

Telegram Banner