طوطی عظیم الجثه ماقبل تاریخ - نقاشی از براین چو، دانشگاه فلیندرز
طوطی عظیم الجثه ماقبل تاریخ - نقاشی از براین چو، دانشگاه فلیندرز

دانشمندان یک طوطی عظیم الجثه را به فهرست جانوران ماقبل تاریخ اضافه کردند.

به گزارش رادیوی عمومی ملی «ان پی آر»، با مطالعه فسیل این جانور تخمین زده می‌شود که این طوطی عظیم الجثه قدی به اندازه یک کودک خردسال انسان داشته است.

دوران ما‌قبل تاریخ یا پیشاتاریخ اشاره به زمان پیش از ثبت و ضبط تاریخ و اختراع خط توسط انسان دارد.

پیشینه استخوان های فسیل شده این پرنده که توسط پژوهشگران استرالیایی در سال ۲۰۰۸ در نیوزیلند کشف شده بود، به ۱۶ تا ۱۹ میلیون سال پیش باز می گردد.

​​استخوان های این پرنده یک دهه دست نخورده در قفسه باقی مانده بود تا این که دانشمندان به تازگی آن را مطالعه کردند.

هریسون دورن ۲۳ ساله در کنار فسیل جمجمه ۶۵ میلیون ساله.
یک دانشجوی آمریکایی، جمجمه دایناسور ۶۵ میلیون ساله را کشف کرد
یک دانشجوی آمریکایی، جمجمه دایناسور ۶۵ میلیون ساله را کشف کرد

​​

Telegram Banner