برق کاخ سفید و شماری از وزارتخانه ها روز سه شنبه در شهر واشنگتن قطع شد.

انفجاری در نیروگاه برق در نزدیکی دانشگاه مریلند باعث قطع برق در پایتخت آمریکا شد.

علاوه بر دانشگاه مریلند، کاخ سفید، وزارتخانه های خارجه و دادگستری، کنگره آمریکا، چندین موزه و حتی صدای آمریکا برای مدتی در خاموشی رفت.

این اتفاق حدود ۱۲:۴۵ دقیقه ظهر به وقت محلی رخ داد. پلیس گفته سرگرم تحقیق در مورد علت انفجار است.