بزودی پاپ بنديکت شانزدهم رهبر کاتوليک های جهان با  استفاده از شبکه های اجتماعی  به ۸ زبان به سوال های پيروان خود پاسخ می دهد.

به گفته مقام های واتيکان  پاپ از ١۲ دسامبر، ۹ روز ديگر، در جريان  موعظه های هفتگی خود به سوال های دينی مردم جواب می دهد.

اولين سوال را خود پاپ دريافت می کند و  پس از آ ن به تعدادی از سوال ها شخصا پاسخ می دهد. اما  پاسخ بيشتر توئيترها با تائيد پاپ و توسط ديگر مقام ها داده خواهد شد.

همه توئيت ها بطور همزمان و به زبان های انگليسی، فرانسوی، اسپانيايی، پرتغالی، ايتاليايی، آلمانی، لهستانی و عربی ارسال می شود.