پل رایان نماینده ویساکنسین از حزب جمهوریخواه و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا - آرشیو
پال رایان دوشنبه شب وارد اسرائیل شد.

پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دوشنبه شب در راس یک هیات بلندپایه از قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه وارد اسرائیل شد.

آقای رایان روز دوشنبه در اورشلیم با یولی ادلشتاین، رئیس کنست (پارلمان اسرائیل) دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار یولی ادلشتاین گفت صرفنظر از اینکه چه کسی در کاخ سفید باشد یا اکثریت کنگره در اختیارش باشد، ما دوستان خوبی هم در کاخ سفید و هم در کنگره آمریکا داریم و این روند از آغاز پیدایش این کشور به این صورت بوده است.

سفر پال رایان به اسرائیل اولین سفر او به یک کشور خارجی از ماه اکتبر و از زمانی که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شد به حساب می آید.